Azzjoni mressqa fit- 8 ta’ April 2013 minn DB Schenker kontra l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA (Kawża E-5/13)