Publications Office of the EU
O nama - O Uredu za publikacije
Dockbar
HR - About us home - Who we are new
Misija Vizija Vrijednosti
mission

Naša misija

 

Ured za publikacije Europske unije službeni je pružatelj izdavačkih usluga svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a. Središnja je točka pristupa pravu EU-a i publikacijama, podacima, rezultatima istraživanja, obavijestima o javnoj nabavi i drugim službenim informacijama. Ured za publikacije stoga ima središnju ulogu u informiranju javnosti o tome što EU čini i što EU za nju znači te u iskorištavanju punog potencijala podataka.

Njegova je misija podupirati politike EU-a kao centra za izvrsnost upravljanja informacijama, podacima i znanjem te osigurati da se ta široka paleta informacija stavi na raspolaganje javnosti u obliku pristupačnih podataka koji se mogu ponovno upotrebljavati u svrhe transparentnosti, gospodarskih aktivnosti i širenja znanja.

 
vision

Naša vizija

 

EU u kojem su građani dobro informirani, uživaju u prednostima pravovremenog i djelotvornog pristupa pouzdanim informacijama i znanju te iskorištavaju sve prilike koje se zahvaljujući tome pružaju u društvu i gospodarstvu.

 

Naše vrijednosti

 

Transparentnost

Omogućavamo transparentnost u cijelom ciklusu donošenja politika institucija EU-a kako bi se odluke u što većoj mjeri donosile na temelju dokaza te kako bi se povećala odgovornost, građansko sudjelovanje i demokratičnost.

Pouzdanost

nastojimo osigurati da sadržaj koji pružamo bude točan i pouzdan kako bi građani imali povjerenja u EU kao pružatelja informacija.

Dostupnost

Smatramo da je pristup informacijama ljudsko pravo koje trebaju imati svi građani, bez obzira na jezik, kulturu, invaliditet, društveni status, lokaciju, tehnologiju ili način na koji razumiju informacije.

Usmjerenost na usluge

želimo na najbolji mogući način doprinijeti europskom projektu, stoga stalno poboljšavamo usluge koje pružamo našim institucijskim dionicima i europskim građanima.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.