O nama - O Uredu za publikacije

Dockbar

HR - About us home - Who we are new

Misija Vizija Vrijednosti
mission

Naša misija

 

Ured za publikacije Europske unije službeni je pružatelj izdavačkih usluga za sve institucije, tijela i agencije EU-a. S obzirom na to, središnja je točka za pristup EU-ovu zakonodavstvu, publikacijama, otvorenim podacima, rezultatima istraživanja, obavijestima o javnoj nabavi i drugim službenim informacijama.

Misija mu je podupirati politike EU-a i osiguravati da taj širok raspon informacija bude na raspolaganju javnosti u obliku dostupnih, ponovno upotrebljivih podataka kako bi se olakšala transparentnost, gospodarska aktivnost i širenje znanja.

 
vision

Naša vizija

 

EU u kojem su građani dobro informirani, uživaju u prednostima pravovremenog i djelotvornog pristupa pouzdanim informacijama i znanju te iskorištavaju sve prilike koje se zahvaljujući tome pružaju u društvu i gospodarstvu.

 

Naše vrijednosti

 

Transparentnost

Omogućavamo transparentnost u cijelom ciklusu donošenja politika institucija EU-a kako bi se odluke u što većoj mjeri donosile na temelju dokaza te kako bi se povećala odgovornost, građansko sudjelovanje i demokratičnost.

Pouzdanost

nastojimo osigurati da sadržaj koji pružamo bude točan i pouzdan kako bi građani imali povjerenja u EU kao pružatelja informacija.

Dostupnost

Smatramo da je pristup informacijama ljudsko pravo koje trebaju imati svi građani, bez obzira na jezik, kulturu, invaliditet, društveni status, lokaciju, tehnologiju ili način na koji razumiju informacije.

Usmjerenost na usluge

želimo na najbolji mogući način doprinijeti europskom projektu, stoga stalno poboljšavamo usluge koje pružamo našim institucijskim dionicima i europskim građanima.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.