Togra leasaithe le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gComhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus an Úcráin a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais Eorpaigh