Kirjallinen kysymys E-000457/11 Roberto Gualtieri (S&D) ja Francesco De Angelis (S&D) komissiolle. Osuuskuntia, säätiöitä ja keskinäisiä yhtiöitä koskevat säännöt