I dtreo beartais ghinearálta ar an gcomhrac in éadan na cibearchoireachta