PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)) Odbor za ribištvo Poročevalec: Izaskun Bilbao Barandica