Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het " Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap om minimumvoorraden brandstof aan te houden bij de elektriciteitscentrales "