Věc T-292/11 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. července 2011 — Cemex a další v. Komise ( „Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Žádost o informace — Článek 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2003 — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nedostatek naléhavosti“ )