Thesauri - EU Vocabularies

Tesaurukset

Tesaurukset

Tesaurus on kontrolloitu ja jäsennelty sanasto, jossa käsitteitä edustavat nimitykset. EU Vocabularies -sivuston yhteydessä se tarkoittaa edellä annetun määritelmän mukaista monikielistä versiota, jossa samalle käsitteelle annetaan kaikilla tuetuilla kielillä yksi suositeltu nimitys. Käsitteen jokaiseen kieliversioon voidaan myös linkittää vaihtoehtoisia nimityksiä.

Suositeltujen ja vaihtoehtoisten nimitysten ohella kukin käsite voidaan tesauruksen sisällä yhdistää semanttisesti muihin käsitteisiin kolmen vastaavuuden avulla: käsitteellä voi olla laajempi, kapeampi tai assosiatiivinen suhde muihin käsitteisiin.

Yhden tesauruksen sisällä voidaan määritellä useita mikrotesauruksia.

Tesauruksia voidaan myös linkittää tekemällä niiden sisältämistä käsitteistä rinnastuksia muihin tesauruksiin. Eri tesaurusten sisältämille käsitteille määriteltävät rinnastukset luokitellaan seuraavien suhteiden perusteella:

  • Has exact match (Täydellinen vastine)
  • Has close match (Läheinen vastine)
  • Has broad match (Karkea vastine)
  • Has narrow match (Kapea vastine)
  • Has related match (Asiaan liittyvä vastine)

Käytettävissä olevat tesaurukset:

 

EU Vocabularies - Template display

Digital Europa Thesaurus

The Digital Europa Thesaurus (DET) is a multilingual thesaurus covering the main subject matters of the European Commission's public communications.

ECLAS

Dating from 1978 when catalogues of the Central Library of the Commission of the European Communities (now the European Union) were computerised, ECLAS is a thesaurus created by the Central Library of the Commission of the European Communities for indexing the publications and documents acquired by the Central Library of the Commission. ECLAS was based on the Macrothesaurus of OECD and complemented by the ILO thesaurus. After creation of EUROVOC in 1984, convergence started in order to bring ECLAS in line with EUROVOC, but it was never complete. ECLAS contains nineteen areas of interest in a hierarchical tree structure consisting of four levels. ECLAS is fully available in English and in French.

The OP COMM ECLAS is maintained by the Publications Office of the European Union on the EU Vocabularies website. 

EuroVoc

EuroVoc is a multilingual, multidisciplinary thesaurus covering the activities of the EU. It contains terms in 24 EU languages (Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish), plus in three languages of countries which are candidate for EU accession: Albanian, Macedonian and Serbian.  

EuroVoc is managed by the Publications Office of the European Union, which moved forward to ontology-based thesaurus management and semantic web technologies conformant to W3C recommendations as well as latest trends in thesaurus standards.  

EuroVoc users include the European Union institutions, the Publications Office of the EU, national and regional parliaments in Europe, plus national governments and private users around the world.