KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2151/96, annettu 8 päivänä marraskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi