EHTY:n neuvoa-antavan komitean päätöslauselma kaupan puolustusvälineiden tehokkaan toteutuksen tarpeesta Euroopan unionin terästeollisuuden pysyvän kilpailukyvyn turvaamiseksi