Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 541/2013, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi