2006/410/EÜ: Komisjoni otsus, 24. mai 2006 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 10 lõike 2 ning artiklite 143d ja 143e kohaselt EAFRDle ja EAGFi kuludeks eraldatavad summad