Komisjoni määrus (EÜ) nr 1718/2005, 19. oktoober 2005, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teravilja- ja riisisektori teatavate toodete suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid