Micro Shaping vs. OHIM (packaging) Üldkohtu otsus (kaheksas koda), 8. september 2010. # Micro Shaping Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Ühenduse kujutismärgi packaging taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse(EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c. # Kohtuasi T-64/09. TITJUR