Kohtuasi C-518/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. novembri 2011 . aasta määrus (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Ühendkuningriik) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc versus Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Täiendava kaitse tunnistus — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikkel 3 — Tunnistuse saamise tingimused — Mõiste „kehtiva aluspatendiga kaitstud toode” — Kriteeriumid — Müügiluba — Turuleviidud ravim, mis sisaldab vaid ühte toimeainet, samas kui patendinõudluses on toimeainete kombinatsioon)