Asia T-292/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.7.2011 — Cemex ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Tietojensaantipyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)