PROPCELEX Рeгламент (ЕО) № 282/98 на Комисията от 3 февруари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ