Verordening (Euratom) nr. 1209/2000 van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van de procedures voor het onderzoek van de bij artikel 41 van het Euratom-Verdrag voorgeschreven mededelingen