En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF