Δημόσιες συμβάσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται μόνο προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων με τη σειρά λήξης των προθεσμιών τους. Κάνοντας κλικ στον τίτλο, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στη βάση δεδομένων TED (διαδικτυακή μορφή του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα σχετικά έγγραφα, όπως προδιαγραφές ή διευκρινίσεις. Στη βάση δεδομένων TED μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων (προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων, ετήσιους καταλόγους αναδόχων).

Προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις 

 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

The Publications Office of the European Union has launched with its partners (the ELI Task Force, the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European Commission and the European Food Safety Authority) the EU Datathon 2018. Its purpose is to highlight the potential of linking EU and national data. The EU Datathon 2018 is a competition where teams of participants have to develop web or mobile applications, which meet the objectives of the competition. To this end, they shall use at least one dataset produced by the EU Institutions or Agencies available on the EU Open Data Portal, combined or not with others from local, national or supranational government bodies.
For more details and registration, please see https://op.europa.eu/eudatathon

Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα σ’ αυτή την κατηγορία

Ετήσιοι κατάλογοι συμβάσεων

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data