Δημόσιες συμβάσεις - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Procurements - Statement

Δημόσιες συμβάσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται μόνο προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων με τη σειρά λήξης των προθεσμιών τους. Κάνοντας κλικ στον τίτλο, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στη βάση δεδομένων TED (διαδικτυακή μορφή του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα σχετικά έγγραφα, όπως προδιαγραφές ή διευκρινίσεις. Στη βάση δεδομένων TED μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων (προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων, ετήσιους καταλόγους αναδόχων).

Procurements - Prior Infromation notice

Προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις 

 

AO 10862 – Provision of a stapler and associated services

The Publications Office of the European Union is planning to launch a negotiated procedure (middle-value procedure – below EUR 140 000) for the provision of a booklet maker module, “stand-alone”, equipped with a feeder and full maintenance.

The companies or individuals interested in participating in the abovementioned call for tenders are requested to inform the Publications Office by sending an e-mail to
OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu no later than Friday 4 March 2022 at 16:00 (CET).
The e-mail must be accompanied by a short description of the economic activities of the company (or individual) with regard to the subject of the procedure (maximum of three (3) A4 pages), which will be used to assess the company's eligibility to participate.

The subject (title) of the e-mail must be ‘AO 10862 – Provision of a stapler and associated services’ and the e-mail itself must indicate the name and postal address of the interested party, the e-mail address to which the tender documents should be sent and the name of a contact person wherever possible.

The documentation related to this invitation to tender is only available in French.

Please note that this announcement does not commit the Publications Office to launching the announced middle-value procedure or to inviting all eligible candidates to present an offer

RssViewer

Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα σ’ αυτή την κατηγορία

Procurements - Calls for tenders

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

RssViewer

Στοιχεία αναφοράς TEDΤίτλοςΤελική προθεσμία παραλαβής των προσφορώνHλεκτρονική υποβολή προσφορών
2022-410984 Luxembourg-Luxembourg: Provision of Language-Editing Services Related to General Publications in EU Official Languages 11-10-2022 Hλεκτρονική υποβολή προσφορών

Procurements - Call for expression fo interest

Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

The Publications Office of the European Union has launched with its partners (the ELI Task Force, the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European Commission and the European Food Safety Authority) the EU Datathon 2018. Its purpose is to highlight the potential of linking EU and national data. The EU Datathon 2018 is a competition where teams of participants have to develop web or mobile applications, which meet the objectives of the competition. To this end, they shall use at least one dataset produced by the EU Institutions or Agencies available on the EU Open Data Portal, combined or not with others from local, national or supranational government bodies.
For more details and registration, please see https://op.europa.eu/eudatathon

RssViewer

Στοιχεία αναφοράς TEDΤίτλοςΤελική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023
2019-77906 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 19-11-2022

Procurements - Negotiated procedures

Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα σ’ αυτή την κατηγορία

Procurements - Annual List of Contracts

Ετήσιοι κατάλογοι συμβάσεων

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2020 Amendments of the existing contracts

2019

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Legal notice procurement

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data