OP Newsletter - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Privacy statement OP Newsletter

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργασία: Ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονάδα D.1, Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00494

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;
 5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 9. Στοιχεία επικοινωνίας
 10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά και ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων μέσω του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά το «Ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Εκδόσεων» που έχει αναλάβει η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στέλνει το τακτικό ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Εκδόσεων, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά πρόσφατων δημοσιεύσεων της ΕΕ για διάφορα θέματα, όπως τα οικονομικά και η έρευνα.

Η επεξεργασία συνίσταται στην τήρηση ενός καταλόγου προσωπικών δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ.

3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης

και

- εσείς ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας: εντολή της Υπηρεσίας Εκδόσεων, απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ;

Για την πραγματοποίηση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Υποχρεωτικά δεδομένα

 • διεύθυνση e-mail:

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Υπηρεσία Εκδόσεων χρησιμοποιεί τα εργαλεία Alchemer (πρώην Survey Gizmo). Δεν αποκλείεται το προσωπικό της Alchemer να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Κάθε επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που απαιτείται νομίμως να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω επεξεργασίας καθώς και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων χρησιμοποιεί τα εργαλεία Alchemer. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εν λόγω επεξεργασία αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Alchemer που βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται παρακάτω, στο σημείο 9.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης επεξεργασίας (ή περισσοτέρων), παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας απασχολούν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, OP-D1-SECRETARIAT@publications.europa.eu.

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μπορείτε να έχετε μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00494.