Removal of personal data - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου – διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί απορρήτου και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργασία: Επεξεργασία αιτημάτων για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων από τους ιστότοπους και τις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Υπηρεσία Εκδόσεων, Μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος»

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00295

Πίνακας περιεχομένων

  1. Εισαγωγή
  2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
  5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
  8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
  9. Στοιχεία επικοινωνίας
  10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την «Επεξεργασία αιτημάτων για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων από τους ιστότοπους και τις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων» που έχει αναλάβει η μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα κατά τη διεκπεραίωση αιτήσεων ανωνυμοποίησης που υποβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων.

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εσωτερικές και/ή εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρως η ανωνυμοποίηση. Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης·

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή για να σας επιτραπεί να ασκήσετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, τα δικαιώματά σας·

και

- εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Πρόσθετη νομική βάση της επεξεργασίας: εντολή της Υπηρεσίας Εκδόσεων, απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την εκτέλεση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει τα δεδομένα που παρέχετε και τα οποία αποτελούν αντικείμενο του αιτήματός σας για ανωνυμοποίηση. Τα δεδομένα αυτά είναι συνήθως τα εξής:

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ονοματεπώνυμο

Επίσης, τυχόν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να περιέχονται σε δημοσίευση ή ιστοσελίδα.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για να ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Στη συνέχεια, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται επί 5 χρόνια για την περίπτωση που θα χρειαστούν περαιτέρω επαληθεύσεις. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται ανώνυμα με στόχο την κατάρτιση στατιστικών.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αφορά και τον εξωτερικό συνεργάτη.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που τυχόν μας επιβάλλει ο νόμος.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Από την υποβολή της αίτησής σας συνάγεται ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

- Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα 01 «Στρατηγική, διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος» της Υπηρεσίας Εκδόσεων στη διεύθυνση info@publications.europa.eu.

- Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

- Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μπορείτε να έχετε μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00295.