Helpdesk - Δήλωση περί απορρήτου - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πράξη επεξεργασίας: Γραφείο τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) πρώτου επιπέδου για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών προϊόντων της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονάδα D.1, Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00493

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 9. Στοιχεία επικοινωνίας
 10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ηςΟκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.45/2001].

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία «Γραφείο τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών προϊόντων της Υπηρεσίας Εκδόσεων» που έχει αναλάβει η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις ή να επιλύσει τυχόν τεχνικά ζητήματα που θίγετε στην επικοινωνία σας με το γραφείο τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου.

Η επεξεργασία συνίσταται στην καταχώριση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας και τη χρήση τους για να σας απαντήσουμε αφού διεκπεραιώσουμε το ερώτημά σας ή το τεχνικό ζήτημα που αντιμετωπίζετε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης·

- συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας: εντολή της Υπηρεσίας Εκδόσεων, απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την πραγματοποίηση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, γλώσσα και χώρα διαμονής.

Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου: αριθμός τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, ηχογραφήσεις τηλεφωνικών κλήσεων, γλώσσα και χώρα διαμονής.

Σε περίπτωση επικοινωνίας με επιστολή (σε έκτακτες περιπτώσεις): ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, γλώσσα και χώρα διαμονής.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Όταν δεν ζητείτε πια τις υπηρεσίες αυτές, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για μέγιστο διάστημα πέντε ετών και στη συνέχεια θα τα διαγράφουμε.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, ομάδες δεδομένων που τηλεφορτώθηκαν κ.λπ.) αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της βάσει της σύμβασης 10839, 01/08/2022-31/07/2026 (σύμβαση-πλαίσιο διαδοχικού τύπου): Netcompany-Intrasoft S.A. (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) και Infeurope S.A. (62 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg). Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στον τίτλο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στον τίτλο 10 παρακάτω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα D.1 «Σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς» της Υπηρεσίας Εκδόσεων, info@publications.europa.eu.

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διεκπεραιώνει η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του εξής συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό: DPR-EC-00493.