Odločba Komisije z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Indonezije