Регламент (ЕО) № 284/2005 на Комисията от 18 февруари 2005 година за определяне на дерогациите от Регламент (ЕО) № 800/1999 по отношение на продукти под формата на стоки, които не са обхванати от приложение I към Договора, изнесени в трети страни, различни от Швейцария и Лихтенщайн PROPCELEX