Sag T-341/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 6. februar 2006 — Datac mod KHIM