Kommissionens beslutning af 31. marts 2000 om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande og om ændring af beslutning 96/539/EF og 96/540/EF (meddelt under nummer K(2000) 912) (EØS-relevant tekst) (2000/284/EF)