Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2004 af 23. april 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen