Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. april 2005