74/164/EØF: Kommissionens Udtalelse af 4. februar 1974 rettet til Den irske Regering vedrørende udkastet til den irske forordning »European Communities (International Carriage of Passengers) Regulations, 1973«