Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1914/73 af 17. juli 1973 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt