Sag T-449/07: Sag anlagt den 3. december 2007 — Rotter mod KHIM (EU-BRUZZEL)