Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 112/1999 af 24. september 1999 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen