1999/137/EF: Kommissionens beslutning af 3. februar 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 68/193/EØF (meddelt under nummer K(1999) 266)