SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-2658/02 af José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) til Kommissionen. Åbning af nye delegationer i Kommissionens udenrigstjeneste.