2003/626/EF: Kommissionens beslutning af 27. november 2002 om Tysklands støtteordning "Thüringens låneprogram til fordel for små og mellemstore virksomheder" (meddelt under nummer K(2002) 4358) (EØS-relevant tekst.)