O nás - O Úřadu pro publikace

Dockbar

CS- About us home - Who we are new

Poslání Vize Hodnoty
mission

Naše poslání

 

Úřad pro publikace Evropské unie je oficiálním poskytovatelem vydavatelských služeb pro všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU. To z něj činí ústřední přístupové místo k právním předpisům, publikacím, veřejně přístupným datům, výsledkům výzkumu, oznámením o veřejných zakázkách a dalším oficiálním informacím EU.

Posláním úřadu je podporovat politiky EU a zajišťovat, aby veřejnost měla toto široké spektrum informací k dispozici ve formě přístupných a opakovaně použitelných dat, čímž se podpoří transparentnost, hospodářská činnost a šíření znalostí.

 
vision

Naše vize

 

Dobře informovaná EU disponující včasným a účinným přístupem k důvěryhodným informacím a znalostem, jež využívá všech příležitostí, které to přináší společnosti a ekonomice.

 

Naše hodnoty

 

Transparentnost

Pomáháme zvýšit transparentnost v průběhu celého cyklu politik orgánů EU s cílem posílit rozhodování založené na důkazech, odpovědnost, účast občanů a demokracii.

Důvěryhodnost

Usilujeme o zajištění přesnosti a spolehlivosti obsahu, který poskytujeme, tak aby mohli občané EU jakožto poskytovateli informací důvěřovat.

Dostupnost

Domníváme se, že přístup k informacím je lidským právem, jehož by měli požívat všichni občané bez ohledu na jazyk, kulturu, zdravotní postižení, sociální status, místo, technologii nebo způsob, jakým informace chápou.

Orientace na služby

Jsme odhodláni své služby poskytované subjektům z řad institucí i evropským občanům neustále zdokonalovat, a tím co nejlépe přispívat k evropskému projektu.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.