Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004, o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91Text s významem pro EHP.