Κανονισμός αριθ. 100 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΗΕ/ΟΕΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή, τη λειτουργική ασφάλεια και την εκπομπή υδρογόνου (αναθεώρηση 2)