KIRJALLINEN KYSYMYS E-1092/01 esittäjä(t): Paul Rübig (PPE-DE) komissiolle. SSB-radiolaitteiden myynnin ja käytön vapauttaminen.