SKRIFTLIG FRÅGA E-1092/01 från Paul Rübig (PPE-DE) till kommissionen. SSB-radioapparater tillåtna.