Nařízení Komise (ES) č. 1850/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 29. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001