Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. června 2004 ve věci T-186/02, BMI Bertollo Srl proti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Starší slovní ochranné známky DIESEL — Přihláška obrazové ochranné známky DIESELIT — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94)