Věc T-716/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Idealogistic Compass Greatest care in getting it there – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka IDÉA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)