Nařízení Komise (ES) č. 355/2008 ze dne 21. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o používání elektronických komunikačních prostředků při řízeních před Odrůdovým úřadem Společenství (Text s významem pro EHP)