Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, Španělsko) (COM(2012)0620 – C7-0364/2012 – 2012/2280(BUD))