Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2012 , kterým se spojení prohlašuje za slučitelné s vnitřním trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc M.6286 – Südzucker/ED&F Man) (oznámeno pod číslem C(2012) 3145 final) Text s významem pro EHP