Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6247 – KKR/Versatel) Text s významem pro EHP