Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP